<-Zpět na seznam

Esperanto

Esperanto je umělý mezinárodní jazyk, který vytvořil polský lékař Ludvík Lazar Zamenhof. V Kopřivnici vznikl klub esperantistů v roce 1927 a od té doby zde byla výuka tohoto jazyka velmi populární. Nejen mezi skauty ale v rámci široké veřejnosti propagoval esperanto tehdejší vůdce kopřivnických skautů a jednatel Klubu esperantistů Rudolf Zanáška. Ten se zasloužil také o to, že za koupalištěm u lesní školky vzniklo v roce 1950 „ZÁTIŠÍ DRA ESPERANTO, RIPOZEJO DRO ESPERANTO“, což byl malý parčík s pískovcovým kamenem a pamětní deskou zakladateli esperanta. Na místě rostl také starý dub, který byl nazván „Dubem zakladatele esperanta v Kopřivnici“ a po Zanáškově tragické smrti byl přejmenován na „Zanáškův dub“.
Zhruba od 70. let minulého století začalo být toto místo zaváženo stavební sutí a pomalu pustnout, avšak ve skautském slovníku pro něj stále zůstával název „esperanto“ a odehrávaly se zde např. i zahajovacího schůzky nového oddílového roku. V roce 2010 zachránili kopřivničtí skauti starý pískovcový pomník, který v roce 2013 slavnostně obnovili ve Skautském centru Vanaivan, kde stojí dodnes.
V těchto místech se rovněž odehrál první poválečný skautský tábor. V červenci 1945 zde týden tábořila družina Zálesáků pod vedením Bohumila Čapky.

Souřadnice:
49.5852019
18.15492
Hint: Největší dub
×
Nature
Nature