<-Zpět na seznam

Raškův kámen

Raškova vyhlídka patří mezi nejhezčí, a tedy i nejznámější turistické atrakce v blízkém okolí Kopřivnice. Málo známé je, že se na její výstavbě nemalou měrou podíleli také místní skauti, kteří v roce její výstavby, 1951, už působili v ilegalitě pod záštitou místních turistů. Poskytnuté přístřeší opláceli skauti svým přátelům mimo jiné výpomocí při zvelebování kopřivnického okolí, kam patřila i Raškova vyhlídka. V pozdějších letech bylo toto místo využíváno také k soutěžím v noční signalizaci, kdy docházelo k světelnému přenosu zpráv mezi „Raškačem“ a protějším svahem sjezdovky.

Souřadnice:
49.583663
18.163207
Hint: strom před vyhlídkou
×
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature
Nature