<-Zpět na seznam

Kaťák

Po krátkém pobytu v hostinci Amerika byli skauti spolu s mladými svazáky zřejmě ještě v roce 1946 přemístěni do Katolického domu, kde jim byla přidělena boční místnost za malým sálem, kterou si upravili podle svých představ. Tehdejší skaut Miroslav Weingart – Merkur klubovnu vyzdobil obrázky bělocha, černocha, indiána a Číňana, kteří měli symbolizovat celosvětové občanství skautingu.
V Katolickém domě skauti setrvali až do roku 1950, kdy byl skauting v českých zemích komunistickým režimem zakázán a vrátit se sem mohli až po třetí obnově skautingu v roce 1989. V dnešní době se zde scházejí skauti a skautky 3. a 4. kopřivnického oddílu – Strážci světla a Jitřenky.

Souřadnice:
49.5940084
18.1436611
Hint: za reklamní tabulí
×
Nature