Skautský filmový večer

📅 podzim 2021
Budeme promítat film Historie kopřivnického skautingu (1922-1952) z cyklu Kopřivnice, město očima pamětníků.

U příležitosti oslav 100 let kopřivnického skautingu proběhne promítání zajímavého filmu se skautskou tématikou doplněné o povídání k filmovému tématu se zajímavým hostem.

V předvečer 1. dubna 2021, kdy uplyne přesně 100 let od oficiálního vzniku skautingu v Kopřivnici, budeme promítat film Historie kopřivnického skautingu (1922-1952) z cyklu Kopřivnice, město očima pamětníků. Se skautskými pamětníky si budeme také povídat v následné debatě, zavzpomínáme na to, jaký byl skauting ve 40. letech minulého století, srovnáme prožitá dobrodružství s těmi z let 60. i současností.

Kino Kopřivnice