Zahájení výstavy 100 let kopřivnického skautingu

📅 4. června 2021
U příležitosti oslav 100 let kopřivnického skautingu proběhne velká výstava mapující historii a fenomén skautingu v Kopřivnici.

Místo: Muzeum Fojtství

U příležitosti oslav 100 let kopřivnického skautingu proběhne velká výstava mapující historii a fenomén skautingu v Kopřivnici.

Po stopách kopřivnického skautingu je název výstavy, kterou místní skauti připravili spolu s Muzeem Fojtství. Pod střechou a na zahradě muzea můžete spatřit zejména dvoj či trojrozměrné artefakty, které mají ukázat pestrost skautského života a v pohodlí a teple starého fojtství zakusit nebo zavzpomínat na alespoň část prožitých dobrodružství.

Pořadatelům však uváděné dva rozměry nepřišly pro oslavy stého výročí dostatečné, a tak se rozhodli vše doplnit o jakýsi čtvrtý rozměr umožňující prožít a okusit kus skautských zážitků na vlastní kůži. Vznikla proto velká, letní, prázdninová, dobrodružná, poznávací…hra, která zájemce o ni přivede na místa spojená s historií kopřivnického skautingu.

Její účastníci mohou navštívit místa bývalých skautských kluboven, místa, na která skauti po dlouhá desetiletí podnikali víkendové výpravy a kterým dali svá vlastní tajná jména. Místa, na kterých se odehrávaly závody, bojové hry nebo tradiční rituály a nebo místa, která jsou „jen“ krásná a jejich poetika dává volnost lidské mysli odplout do nekonečných dálek světa fantazie a dobrodružství.

Více informací o této hře